درباره اِلبان


خلق اِلـبان (شرکت ستاره سپهر فناوری) برای ما با آرزوی راحت‌تر زیستن انسان‌ها کنار یکدیگر آغاز شد. در روزگاری که استفاده از ابعاد مختلف تکنولوژی و حیطه‌های گوناگون دنیای دیجیتال تمامی شئون زندگی ما دردنیای مدرن را متأثر کرده است؛ کاستن از دغدغه‌های زیستن در این دنیا یکی از اهداف و آرزوهای اولیه‌ی ما بود. به عنوان یکی از بارزترین عرصه‌های حضور تکنولوژی در زندگی روزمره، تصمیم گرفتیم برای شروع به سراغ دنیای موبایل برویم. و در این دنیای گسترده برای هدفی که در ابتدا ذکر کردیم، به دنبال آن رفتیم تا با تسهیل فرایند تعمیرات تلفن‌های همراه برای مشتریان خود سعی کنیم به آن هدف نزدیک شویم. چیزی که به نظرمان می‌رسید یکی از دغدغه‌های روزمره‌ی مردم است، کیفیت پایین تعمیرات به همراه عدم اطمینان به تعمیرکاران و نگرانی از دست رفتن اطلاعات شخصی و هزینه‌های بالا و بی‌مورد به عنوان بخشی از نگرانی‌های مردم در استفاده از تلفن همراه بود. بدین ترتیب با طراحی چند گام ساده برای ثبت درخواست تعمیر و پیگیری مناسب آن به همراه انجام فرایند تعمیر در حضور مشتری تا حد امکان، پیش رفتیم. امیدواریم و عزم آن را داریم تا بتوانیم این مسیر را در دیگر حیطه‌های دنیای دیجیتال و تکنولوژی هم با همین رویکرد طی کنیم.  


تماس با مرکز البان