برای تعمیر لپ تاپ ام اس آی مشکل آن را هم انتخاب کنید.