برای تعمیر لپ تاپ گیت وی مشکل آن را هم انتخاب کنید.