برای تعمیر لپ تاپ مایکروسافت مشکل آن را هم انتخاب کنید.