برای تعمیر لپ تاپ توشیبا مشکل آن را هم انتخاب کنید.