برای تعمیر لپ تاپ ال جی مشکل آن را هم انتخاب کنید.